Visites


Visite / Consult aan huis

Als het voor u niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, kan de dokter of de assistente natuurlijk ook naar u komen. Dit geldt met name als u bedlegerig, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

We kunnen alleen de praktijk niet meenemen, dus de mogelijkheden bij u thuis zijn beperkter dan in de praktijk, waar we alle hulpmiddelen zo voor het grijpen hebben. Daarom is het wenselijk toch zoveel mogelijk naar de praktijk te komen, eventueel met hulp van buren of iemand anders die u even kan rijden.
Lukt dit niet, overleg dan a.u.b. met de assistente.

Als u een visite wil aanvragen, belt u liefst voor 10.00 uur de praktijk (als u later belt zal het niet altijd mogelijk zijn nog dezelfde dag iemand langs te laten komen).
De assistente beoordeelt, zo nodig samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt en probeert een inschatting te geven van het vermoedelijke tijdsdeel van de dag waarop dat gaat gebeuren.

De visites zijn niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

A. de Jonge, huisarts, Voorthuizen