Speciale (be)handelingen

Echografie:
Sinds oktober 2008 beschikt onze praktijk over een ultramodern en professioneel echo-apparaat. Dokter de Jonge was daarmee de 1e huisarts in Nederland die -om kwalitatief zeer goede echo's te kunnen vervaardigen- een zo geavanceerd apparaat heeft aangeschaft in een huisartsenpraktijk.
Hij heeft de opleiding echografie met succes afgerond en is gecertificeerd huisarts-echografist; ook zijn er goede overleglijnen met de radiologen van de Gelderse Vallei om bij twijfel snel tot een vervolg te kunnen komen.
Echografie is een gemakkelijk, pijnloos en niet-schadelijk onderzoek om diverse aandoeningen in beeld te brengen, zoals bijv. galstenen of afwijkingen aan de grote bloed-vaten. En ook tijdens de zwangerschap zijn er natuurlijk fantastische plaatjes te maken !

Reizigersvaccinaties:
Inentingen bij reizen naar het buitenland zijn hoe langer hoe meer aan de orde. Ook voor 'niet-tropische bestemmingen' moeten tegenwoordig soms al vaccinaties ter bescherming aangeboden worden.
De praktijk voldoet aan de normen voor "LCR gecertificeerd reizigerscentrum" en kan al uw vaccinaties en reizigers-advies op maat verzorgen. 
U kunt een reizigersconsult aanvragen via een apart formulier dat u bij de assistente kunt afhalen, of op deze website kunt invullen via deze link:  Reisvaccinatie

Veel zorg-verzekeraars vergoeden de kosten van het consult en de inentingen (soms gedeeltelijk) via hun aanvullende verzekeringspakket.  De consultkosten bedragen € 30.- (+BTW) per compleet reizigersadvies; voor eventuele vervolg-inentingen voor dezelfde reis rekenen we € 15.- (+BTW).

Kleine Chirurgie:
- hechten van kleine en grotere wonden
- moedervlekken weghalen
- vetbulten weghalen
- sterilisatie van de man
- spiraaltje plaatsen bij de vrouw

Speciale onderzoeken/verrichtingen:
- ECG's (hartfilmpje)
- 24-uurs bloeddrukmeting
- holter (opsporen van hartritmestoornissen)
- enkel-arm index (bloedvatenonderzoek voor het opsporen van verstopping
                             in de grote bloedvaten van de arm of het been)
- tympanometrie (onderzoek van het trommelvlies)
- audiometrie (oriënterend gehooronderzoek)
- spirometrie (longfunctie onderzoek)

Wratten-spreekuur:
Het wratten-spreekuur vindt in principe plaats elke 1e en 3e dinsdagmiddag van de maand.
Tijdens dat spreekuur worden wratten aangestipt met stikstof.
Een afspraak daarvoor maakt u -telefonisch- via de assistente.

Bloed prikken (venapuncties):
Onze doktersassistentes hebben een aanvullende opleiding/training gevolgd om hun vaardigheden op peil te brengen/houden en zijn daarmee ook gediplomeerd bloedafname-assistente.
Wij bieden u hiermee de mogelijkheid om op afspraak bloed te laten prikken tijdens het assistenten-spreekuur (dagelijks, op wisselende tijden).
Deze service voeren wij uit in samenwerking met SALTRO, het grote huisartsenlaboratorium in Utrecht.
Doordat een bloedprikafspraak in onze agenda wordt gepland, is de wachttijd zeer beperkt en zijn u en wij minder afhankelijk van de -beperkte- openingstijden van het lab in Centrum Smidsplein.

Medische Diëetbegeleiding:          zie   Medische Diëetbegeleiding

 

Een afspraak voor een van bovenstaande zaken maakt u -telefonisch- via de assistente.

 

 

 

A. de Jonge, huisarts, Voorthuizen