Psychische Hulpverlening

Vanaf maart 2009 werkt Casper Nieboer als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige binnen onze huisartsenpraktijk.

Casper's werk richt zich op patiënten van de huisarts die last hebben van psychische en psychiatrische problemen bij zichzelf of bij familieleden en die er zelf en samen niet meer uitkomen. Ook mensen die vaardigheden willen leren om hun eigen geestelijke gezondheid te bevorderen kunnen, op verwijzing van de huisarts, bij hem terecht.
Als SPV heeft Casper een praktische insteek en kan hij problemen snel in kaart brengen, met de bedoeling om de patiënt snel een advies uit te brengen.
Dat kan betekenen dat er binnen de huisartsenpraktijk enige gesprekken tot een kortdurende behandeling (max 8 gesprekken) wordt aangeboden, maar ook dat een doorverwijzing naar training assertiviteit en cursus "in de put uit de put" geregeld kan worden.
Na overleg met de patiënt en soms ook de huisarts kan de SPV, wanneer problemen dat nodig maken, verwijzen naar een psycholoog, een haptonoom, Meerkanten of zelfs naar een gespecialiseerde kliniek.
De samenwerking met andere disciplines zoals psychologen en maatschappelijk werk is een essentiëel onderdeel van Casper's werk. Het verschil met Maatschappelijk Werk is dat zijn deskundigheid en ervaring ligt op het gebied van psychische en psychiatrische problemen.