diabetes mellitus

Als er bij u diabetes ontdekt wordt, komt u grotendeels onder begeleiding te staan van de praktijkondersteuner
[POH = Praktijk Ondersteuner Huisarts].

Onder eindverantwoordelijkheid van de huisarts geeft de POH u voorlichting over de ziekte en maakt zij samen met u een plan voor de behandeling.
Dit gaat volgens een regionaal protocol, "DiaMuraal", waarin praktijkondersteuner, huisarts, diëtiste, oogarts, internist en pedicure volgens dezelfde richtlijnen samenwerken.

Leefstijladviezen gaan hierbij hand-in-hand met medicijnen.