astma/COPD

Astma is een longaandoening die vaak gepaard gaat met allergische klachten terwijl COPD een aandoening is die kan ontstaan na een jaren lange rookhistorie.

Onder andere door een longfunctieonderzoek (ook genoemd: spirometrie) kan er een duidelijker beeld ontstaan van de problemen m.b.t. astma en COPD in uw geval.
Tijdens de controles wordt er gevraagd naar eventuele klachten en wordt er geoefend hoe u het beste de medicijnen ikunt innemen.
Hier komen ook leefstijladviezen om de hoek kijken.