Wat bieden we?

Naast reguliere huisartsenzorg en structurele begeleiding van diabetes- en astma/copd patiënten kunt u bij ons ook terecht voor de volgende zaken:

  • Echografie

  • Reizigersadvisering en -vaccinaties
  • Kleine chirurgie

  • Speciale onderzoeken/verrichtingen:

  • Wratten-spreekuur

  • Bloed prikken (venapuncties)

  • Duikgeneeskunde

Nadere uitleg over het bovenstaande vindt u onder   Speciale handelingen  

Voor al deze zaken geldt  -uiteraard-  dat de betrokken teamleden bevoegd en bekwaam zijn (gecertificeerd en met ervaring) om de handelingen te verrichten.

Ook werkt de praktijk intensief samen met diverse collega-zorgaanbieders (in ons eigen pand), waaronder fysiotherapie, diëtetiek, verloskunde en podotherapie  (zie:    Andere zorgverleners  )