Verwijsbrief specialist

Als de huisarts het raadzaam vindt om u door te verwijzen naar een specialist, zal hij/zij daarvoor een 'verwijsbrief' maken. Daarin staat doorgaans de volgende informatie:
- uw persoonsgegevens
- beschrijving van het probleem
- omschrijving van onderzoek dat evt. al door de huisarts is verricht
- relevante medische informatie uit uw dossier
- een gerichte vraagstelling aan de specialist

Verwijsbrieven worden dan ook in principe via het spreekuur van de huisarts geregeld, waarbij u doorgaans aan het einde van het consult de verwijsinformatie mee krijgt.  Mocht dat onverhoopt 'n keertje niet lukken, dan wordt er direct afgesproken wanneer en hoe u deze alsnog gaat krijgen.

Verwijsbrief electronisch:
Dankzij de moderne techniek kan de huisarts tegenwoordig een verwijzing electronisch aanmaken via het zogeheten 'ZorgDomein'-systeem. Daarbij wordt de verwijs-info direct digitaal naar het ziekenhuis van uw keuze en gestuurd en vervolgens intern naar de juiste afdeling/specialist.  Deze electronische verwijzingen hebben een unieke code; de huisarts geeft u  deze code samen met de bel-informatie die u nodig heeft om zelf uw ziekenhuisafspraak te maken.

Verwijsbrief op papier:
Mocht er toch nog sprake zijn van een verwijsbrief op papier  [bijv. omdat u (nog) niet weet naar welk ziekenhuis u wilt gaan] dan krijgt u de afgedrukte brief zelf mee van de huisarts. U maakt vervolgens een afspraak bij de specialist en neemt de verwijzing daar mee naar toe.