Klachtenregistratie


Hoewel wij ons uiterste best doen u zo goed mogelijk van dienst te zijn, kan het uiteraard voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze praktijkvoering, of over (het nalaten van) een handeling door de dokter of een van de teamleden.

Om de kans op herhaling te beperken, laat het ons alstublieft weten ; 
"Sprekende mensen zijn te dienen" .
Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

Intern
Wij nodigen u uit om ons persoonlijk of telefonisch te informeren,
of om online het   -interne-  klachtenformulier van onze website in te vullen:     Klachtenformulier
Uw klacht wordt door uw huisarts behandeld en beantwoord.
Waar relevant wordt uw kritiek in teamverband besprokenen; zo nodig wordt een aanpassing gemaakt in de praktijkvoering.

Extern   /  klachtenfunctionaris
Als u het als patiënt lastig vindt uw onvrede met de huisarts te bespreken, of als u er met ons niet uit komt, dan kunt u met uw klacht ook extern terecht bij een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris.
De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem.
De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen.
De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel.
Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.
U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE :
            www.skge.nl/klacht-indienen/huisartsenzorg/klachten/indienen-klacht
De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088-0229190 .

Extern   /  geschilleninstantie huisartsenzorg
Als u er met de huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.
Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

Meer informatie kunt u vinden op www.skge.nlMocht u toch de voorkeur geven aan een papieren afdruk van de informatiefolder, dan kan de assistente dit voor u regelen.