Praktijkondersteuner GGZ

Bij psychische problemen kan uw huisarts u verwijzen naar de praktijkondersteuner-GGZ, bij wie u terecht kunt voor ondersteunende gesprekken.

Zij bekijkt samen met u de mogelijkheden en verschillende manieren om problemen aan te pakken of om te leren er op een andere wijze mee om te gaan. Desgewenst kunt u worden doorverwezen naar een andere instantie.

Een afspraak voor het POH-ggz spreekuur maakt u -telefonisch- bij de assistente, liefst tussen 08.00-10.00 uur.