Vakantierooster 2017

Uw huisarts en zijn team nemen ook in 2017 gelijktijdig vakantie.
De volgende data zijn in principe al vastgelegd:
(status 23nov2016)

  2  t/m 6 januari 2017   (nog van overzicht 2016)   1 week
  3  t/m 7 april 2017   1 week
 29 mei t/m 2 juni 2017   1 week
  3  t/m 18 augustus 2017   2  1/2 week
 25 t/m  29 december 2017    1 week

Tijdens vakanties wordt de praktijk  -zoals gewoonlijk-  waargenomen door collega's Wilbrink-Beugelsdijk.

Dokter de Jonge zal ook 'n paar keer afwezig zijn in verband met nascholing of persoonlijk verlof.
Er geldt dan een aangepast praktijkrooster; indien mogelijk zal dokter Jansen spreekuur doen [al dan niet in combinatie met dokter de Waal] en soms zal de praktijk worden waargenomen door collega's Wilbrink-Beugelsdijk.

De exacte data voor nascholing in 2017 staan nog niet allemaal vast;
wel is bekend dat dokter de Jonge afwezig zal zijn van 6 t/m 10 februari 2017 .