Tarieven Huisartsenzorg

Huisartsenzorg

Huisartsenhulp valt onder de basisverzekering van alle zorgverzekeraars.
Het wordt volledig vergoed en gaat ook niet ten koste van uw eigen risico.

Maar (!) als er gebruik wordt gemaakt van specialistische zorg, zoals o.a. laboratorium- of pathologisch onderzoek, dan ontvangt u hiervan een aparte rekening via uw zorgverzekeraar. Hieronder valt bijvoorbeeld een urinekweek en bloedonderzoek, maar ook het nakijken van een stukje huid.

Van de zorgverzekeraar ontvangt de huisarts per patiënt een vast bedrag per jaar (het zogenaamde ‘inschrijftarief’ of ‘abonnementstarief’) en daarnaast een bedrag per verrichting (het ‘verrichtingentarief)’.
Het inschrijftarief is een tegemoetkoming in de vaste lasten voor huisvesting, personeel, computersystemen, vervoer etc., ongeacht het aantal verrichtingen.

Via onderstaande link vindt u de in 2017 geldende inschrijftarieven, verrichtingstarieven en voor Avond-Nach-Weekend (ANW) zorg voor hulp die u geboden wordt door de Huisartsenpost Amersfoort.

Tarieven 2017

 

Overige medische zorg

Niets is zo variabel als tarieven in de gezondheidszorg.
Voor de huisarts is niet bij te houden welke verrichtingen, medicijnen of hulpmiddelen wel, niet, of gedeeltelijk vergoed worden.
Dit verschilt namelijk per verrichting/medicijn/hulpmiddel, maar ook per ziektekostenverzekeraar en type verzekeringspolis.
Als u vragen heeft over de vergoedingen van 'overige medische zorg’ kunt u zich dan ook het best wenden tot uw ziektekostenverzekeraar of de leverancier van een bepaald zorgproduct.