PRIVACYreglement

De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens.
Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.

In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden.

Gedetailleerde informatie over het beleid daaromtrent staan beschreven in ons Privacyreglement :

Privacyreglement Huisartsenpraktijk A. de Jonge

 

Met specifieke vragen hieromtrent kunt u terecht bij de administratie van onze praktijk.